Friday, January 21, 2011

ಫ್ಲೈ ಯಿಂಗ್ ಸಾಸರ್ 
ಫ್ಲೈ ಯಿಂಗ್ ಸಾಸರ್  ರಹಸ್ಯವು, ಬಯಲಾಗದ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ದದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಜನರ ಬಾಯಿ ಮಾತಾದ ನಿಗೂಢ ಸತ್ಯ. 
ಯಂತ್ರದ ಶಬ್ದವಿಲ್ಲದೆ. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಅತೀ ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ಮತ್ತು ನಿಲ್ಲುವ,  ಹಠತ್ತಾಗಿ ದಿಕ್ಕು ಬದಲಿಸುವ, ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧರನ್ನಾಗಿಸುವ ಒಂದು ಆಕಾಶ ಕಾಯ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಖರವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ಹಚ್ಚಿನ ದೇಶದ ವಾಯು ಸೇನೆಯು ನಿರಾಕರಿಸಿತ್ತು.ಕಾರಣ ಜನರಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಆತಂಕ ಮೂಡಬಹುದು ಎಂಬುವುದಾಗಿತ್ತು.
ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೂ ಮಾಹಿತಿಯು ನೀಡುವುದೆಂದರೆ ಅದು ಜನರಲ್ಲಿ ಭ್ರಮೆಯಂತೆ ಗೋಚರವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ರೇಡಾರ್ ಪರಿಧಿಯ ಮೂಲಕ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾದ ಇಂತಹ ರಹಸ್ಯಗಳು ಇನ್ನೂ ನಿಗೂಢವಾಗಿ  ಉಳಿದಿದೆ. ಇದರ ವರ್ತನೆ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಬುದ್ದಿವಂತಿಕೆಯ ಅದರ ಚಲನ-ವಲನ ಹಾಗೂ ಇದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಬಹಳ ಮುಂದುವರಿದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಂತೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಮೆರಿಕದಂತ ದೇಶಗಳಿಗೂ ಒಂದು ಸವಾಲು ಎಂಬುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ 
ಭ್ರಮಾ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಇರುವುದರಿಂದ ಫ್ಲೈ ಯಿಂಗ್ ಸಾಸರ್ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಎಡೆಮಾಡಿ ಕೊಡುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು. ಇದನ್ನು ಬೇಧಿಸಲು ಹೋದವರನ್ನು ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿದವರೇ ಹೆಚ್ಚು. ಬ್ಲೂ ಬುಕ್ ಸಂಶೋಧನೆಯ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ.
                                                        -ಕೆ.ಪಿ.ಭಟ್.No comments:

Post a Comment